ADMICRO

Chu trình động cơ đốt trong piston cấp nhiệt đẳng tích có cùng \(\varepsilon \) với các khí lý tưởng có phân tử chứa 1 nguyên tử, 2 nguyên tử, 3 nguyên tử; hiệu suất nhiệt tương ứng là \({\eta _{t1}}\); \({\eta _{t2}}\); \({\eta _{t3}}\) thì: 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1
Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài
ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK