ADMICRO

Cho kiểu mạng chính phương thể tâm với c = 1,1a; bán kính nguyên tử r \(a\sqrt 3 \) /4. Hãy xác định mật độ khối?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1
Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài
ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK