Đề Thi Trắc Nghiệm THPT Quốc Gia môn Hóa Học 2020

Đề thi thử tốt nghiệp THPT QG môn Hóa năm 2020

Sở GD&ĐT Hà Nội lần 2

06/07/2020
2 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi thử tốt nghiệp THPT QG môn Hóa năm 2020

Sở GD&ĐT Ninh Bình lần 2

04/07/2020
1 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi thử tốt nghiệp THPT QG môn Hóa năm 2020

Trường THPT Đông Sơn 1 Thanh Hóa lần 1

29/06/2020
1 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi thử tốt nghiệp THPT QG môn Hóa năm 2020

Sở GD&ĐT Bắc Ninh

29/06/2020
1 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi thử tốt nghiệp THPT QG môn Hóa năm 2020

Trường THPT Chuyên Hùng Vương Phú Thọ lần 3

29/06/2020
0 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi thử tốt nghiệp THPT QG môn Hóa năm 2020

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh lần 1

28/06/2020
0 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi thử tốt nghiệp THPT QG môn Hóa năm 2020

Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh Phú Yên lần 1

28/06/2020
0 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi thử tốt nghiệp THPT QG môn Hóa năm 2020

Sở GD&ĐT Bắc Giang

28/06/2020
0 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi thử tốt nghiệp THPT QG môn Hóa năm 2020

Trường THPT Kiến An Hải Phòng lần 2

27/06/2020
0 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi thử tốt nghiệp THPT QG môn Hóa năm 2020

Trường THPT Chuyên Bến Tre lần 2

24/06/2020
0 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi