ADMICRO

Theo quy định tại Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ, Doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi phải thực hiện các nhiệm vụ nào?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1
Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài
ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK