ADMICRO

Công chức bị kỷ luật, sau khi khiếu nại mà người giải quyết khiếu nại lần đầu vẫn giữ nguyên kỷ luật thì có quyền khiếu nại tiếp theo như thế nào?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1
Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài
ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK