ADMICRO

Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản, đó là quan hệ ...............

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1
Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Gia Định

04/12/2023
20 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO