ADMICRO

Choose the word which has a different sound in the part underlined: foot, book, food, look

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1
Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Đề thi giữa HK1 môn Tiếng Anh 6 CTST năm 2021-2022

Trường THCS Bạch Đằng

19/04/2024
21 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK