ADMICRO

Cho biết: Một loài thực vật hạt kín có bộ NST 2n = 12. Có một tế bào mẹ hạt phấn giảm phân để hình thành nên 4 hạt phấn. Số NST mà môi trường cung cấp để hình thành được 4 hạt phấn nói trên là

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1
Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Đề thi HK2 môn Sinh học 11 năm 2021-2022

Trường THPT Ngô Gia Tự

20/07/2024
16 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK