ADMICRO

Cho biết: Ở loài lúa nước (2n = 24) để hình thành được một hợp tử và một tế bào nội nhũ thì số NST mà môi trường phải cung cấp cho quá trình phân bào để hình thành giao tử là

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1
Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Đề thi HK2 môn Sinh học 11 năm 2021-2022

Trường THPT Ngô Gia Tự

25/07/2024
16 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK