Ý nghĩa lớn nhất của việc đưa đồng Ơ-rô vào sử dụng chung trong Liên minh châu Âu là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án