Ý nào sau đây không phải là thành tựu về kinh tế của Liên Bang Nga sau năm 2000?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án