ADMICRO

Tính (−12).(−9) được kết quả là bằng bao nhiêu?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO