ADMICRO

Tìm x ∈ Z, biết 14 chia hết cho 2x + 3

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO