ADMICRO

The sign says: “Keep_____________ the grass.”

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK