Nhờ chính sách và biện pháp đúng đắn, sau năm 2000 nền kinh tế của Liên Bang Nga đã

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án