ADMICRO

Làm tính nhân: \((x^2+2xy−3)(−xy)\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO