ADMICRO

Giao của tập của hai tập hợp  A = {toán, văn, thể dục, ca nhạc} và B = {mỹ thuật, toán, văn, giáo dục công dân}.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO