Gây trở ngại lớn nhất cho việc phát triển của EU là sự khác biệt về

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án