ADMICRO

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại: fine, five, night, city

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK