ADMICRO

Các số âm hai, âm mười ba, âm bốn mươi hai, trừ năm mươi được viết lần lượt là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO