ADMICRO

 Để gạch dưới mỗi từ một nét đơn, ngoà i việc vào Format/Font, ta có thể dùng tổ hợp phím nào

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADMICRO / 1
Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài
VDO.AI
MGID
ADMICRO