ADMICRO

Trong hộp thoại Format/Paragraph ngoài việc có thể hiệu chỉnh lề cho đoạn, khoảng cách các đoạn, các dòng, còn dùng làm chức năng nào sau đây:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADMICRO / 1
Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài
VDO.AI
MGID
ADMICRO