Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm CNTT

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm quản trị cơ sở dữ liệu

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm quản trị cơ sở dữ liệu

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm quản trị cơ sở dữ liệu có đáp án đầy đủ nhằm giúp các bạn dễ dàng ôn tập lại toàn bộ các kiến thức.

200 câu
lượt thi
Xem chi tiết
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm quản trị mạng có đáp án

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm quản trị mạng có đáp án

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm quản trị mạng có đáp án đầy đủ nhằm giúp các bạn dễ dàng ôn tập lại toàn bộ các kiến thức.

200 câu
lượt thi
Xem chi tiết
200 câu hỏi trắc nghiệm lập trình Java có đáp án và lời giải chi tiết

200 câu hỏi trắc nghiệm lập trình Java có đáp án và lời giải chi tiết

Tổng hợp 200 câu hỏi trắc nghiệm Java có đáp án đầy đủ + lời giải chi tiết nhằm giúp các bạn dễ dàng ôn tập lại toàn bộ các kiến thức.

200 câu
lượt thi
Xem chi tiết
500 Câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án

500 Câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án

Tổng hợp hơn 500 câu hỏi trắc nghiệm Access có đáp án đầy đủ nhằm giúp ôn thi tốt tin học B quốc gia 2020

500 câu
11 lượt thi
Xem chi tiết
350 Câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án

350 Câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án

Tổng hợp hơn 350 câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint có đáp án đầy đủ nhằm giúp ôn thi tốt tin học B quốc gia 2020

357 câu
11 lượt thi
Xem chi tiết
650 Câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án

650 Câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án

Tổng hợp hơn 650 câu hỏi trắc nghiệm Word có đáp án đầy đủ nhằm giúp ôn thi tốt tin học B quốc gia 2020

650 câu
48 lượt thi
Xem chi tiết
700 Câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án

700 Câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án

Tổng hợp hơn 700 câu hỏi trắc nghiệm Excel có đáp án đầy đủ nhằm giúp ôn thi tốt tin học B quốc gia 2020

700 câu
9 lượt thi
Xem chi tiết