ADMICRO

50 câu hỏi trắc nghiệm lập trình C# có đáp án

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm lập trình C# có đáp án đầy đủ nhằm giúp các bạn dễ dàng ôn tập lại toàn bộ các kiến thức. Để ôn tập hiệu quả các bạn có thể ôn theo từng phần trong bộ câu hỏi này bằng cách trả lời các câu hỏi và xem lại đáp án và lời giải chi tiết. Sau đó các bạn hãy chọn tạo ra đề ngẫu nhiên để kiểm tra lại kiến thức đã ôn.

50 câu
776 lượt thi

Chọn hình thức trắc nghiệm (20 câu/25 phút)

Chọn phần

ZUNIA9
ADMICRO