ADMICRO

Mệnh đề nào sau đây trong câu lệnh CREATE USER  có thể được dùng để chỉ ra ko giới hạn  space trong tablespace là APP_DATA?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1
Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài
ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK