ADMICRO

Theo quy định tại Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ, khi giao rừng sản xuất, rừng phòng hộ đối với cộng đồng dân cư thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải ưu tiên giao rừng như thế nào?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1
Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài
ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK