ADMICRO

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004, báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải được gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân bao nhiêu ngày.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1
Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài
ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK