Sử dụng rượu bia khi lái xe, nếu bị phát hiện thì bị xử lý như thế nào?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài