ADMICRO

Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu “TỰ DO – BÌNH ĐẲNG – BÁC ÁI” khi nào?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1
Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài
ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK