ADMICRO

Lễ chào cờ theo nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh là nghi thức mở đầu:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1
Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài
ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK