ADMICRO

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Hướng Nghiệp

880 Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào Sacombank

880 Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào Sacombank

Cùng ôn thi vào ngân hàng Sacombank thông qua 880 Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án dưới đây, hy vọng bộ trắc nghiệm này sẽ giúp các bạn ôn lại kiến thức để chuẩn bị cho kì thi vào Sacombank sắp tới!

880 câu
105 lượt thi
Xem chi tiết
ADSENSE / 1
510 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV

510 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV

Tổng hợp và chia sẻ 510 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV kèm đáp án phù hợp với việc ôn thi vào ngân hàng BIDV dễ dàng hơn. Mời các bạn tham khảo!

510 câu
136 lượt thi
Xem chi tiết
Trắc nghiệm ôn thi vào Ngân hàng

Trắc nghiệm ôn thi vào Ngân hàng

tracnghiem.net chia sẽ đến các bạn bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào Ngân hàng (có đáp án) nhằm giúp các bạn ôn tập và luyện thi đạt kết quả cao.

51 câu
136 lượt thi
Xem chi tiết
100 câu hỏi trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

100 câu hỏi trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sưu tầm và chia sẻ hơn 100 câu trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - kèm đáp án nhằm giúp ôn tập và luyện thi 2020 đạt kết quả cao.

100 câu
33 lượt thi
Xem chi tiết
ZUNIA12
100 câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Quản lý đất đai

100 câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Quản lý đất đai

Bộ câu trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Quản lý đất đai có đáp án mới nhất sẽ giúp các bạn ôn đạt kết quả cao.

100 câu
159 lượt thi
Xem chi tiết
100 câu trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Công thương

100 câu trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Công thương

tracnghiem.net chia sẻ đến bạn bộ 100 câu trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Công thương (có đáp án) nhằm giúp các bạn ôn tập và luyện thi 2020 đạt kết quả cao.

100 câu
2 lượt thi
Xem chi tiết
ADMICRO
100 câu hỏi trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ

100 câu hỏi trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ có đáp án nhằm giúp ôn thi viên chức 2020 đạt kết quả cao.

100 câu
34 lượt thi
Xem chi tiết
99 câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Ngoại vụ

99 câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Ngoại vụ

Chia sẻ 99 câu trắc nghiệm công chức chuyên ngành Ngoại vụ - kèm đáp án phù hợp với việc ôn thi công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

99 câu
4 lượt thi
Xem chi tiết
748 câu trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước

748 câu trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước

Chia sẻ hơn 750 câu trắc nghiệm ôn thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước nhằm giúp các bạn ôn tập và luyện thi viên chức năm 2020 đạt kết quả cao. Trắc nghiệm phù hợp với việc ôn thi công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

748 câu
15 lượt thi
Xem chi tiết
460 câu trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán

460 câu trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán

Tổng hợp 460 câu trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán có đáp án nhằm giúp bạn ôn tập và luyện thi viên chức 2020 đạt kết quả cao.

460 câu
70 lượt thi
Xem chi tiết
100 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tuyển công chức chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

100 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tuyển công chức chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Tổng hợp và chia sẻ 50 câu trắc nghiệm công chức chuyên ngành Lao động – Thương binh và Xã hội - kèm đáp án phù hợp với việc ôn thi công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Mời các bạn tham khảo!

100 câu
4 lượt thi
Xem chi tiết
500 câu trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính

500 câu trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Hành chính

Tổng hợp và chia sẻ hơn 500 câu trắc nghiệm công chức chuyên ngành Hành chính - kèm đáp án phù hợp với việc ôn thi công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Mời các bạn tham khảo!

500 câu
41 lượt thi
Xem chi tiết
105 câu trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nội vụ

105 câu trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nội vụ

Tổng hợp và chia sẻ hơn 100 câu trắc nghiệm công chức chuyên ngành Nội vụ - kèm đáp án phù hợp với việc ôn thi công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Mời các bạn tham khảo!

105 câu
3 lượt thi
Xem chi tiết
100 câu trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

100 câu trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sưu tầm và chia sẻ bộ câu hỏi trắc nghiệm công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - kèm đáp án nhằm giúp ôn tập và luyện thi 2020 đạt kết quả cao.

100 câu
32 lượt thi
Xem chi tiết
165 câu trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Văn phòng

165 câu trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành Văn phòng

Chia sẻ hơn 165 câu trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Văn Phòng nhằm giúp các bạn ôn tập và luyện thi viên chức năm 2020 đạt kết quả cao. Trắc nghiệm phù hợp với việc ôn thi công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

165 câu
3 lượt thi
Xem chi tiết
350 câu trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng

350 câu trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng

Tổng hợp hơn 350 câu trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng (có đáp án) nhằm giúp các bạn ôn tập và luyện thi 2020 đạt kết quả cao. Trắc nghiệm phù hợp với việc ôn thi công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

350 câu
10 lượt thi
Xem chi tiết
500+ câu trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ

500+ câu trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ

Tổng hợp 500+ câu trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ có đáp án nhằm giúp bạn ôn tập và luyện thi viên chức 2020 đạt kết quả cao.

505 câu
19 lượt thi
Xem chi tiết
200+ câu trắc nghiệm ôn thi công chức cấp ngành Tư pháp - Hộ tịch

200+ câu trắc nghiệm ôn thi công chức cấp ngành Tư pháp - Hộ tịch

Chia sẻ hơn 200 câu trắc nghiệm ôn thi viên Tư pháp - Hộ tịch (có đáp án) nhằm giúp các bạn ôn tập và luyện thi viên chức năm 2020 đạt kết quả cao. Trắc nghiệm phù hợp với việc ôn thi công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

207 câu
94 lượt thi
Xem chi tiết
1000+ câu trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế

1000+ câu trắc nghiệm thi viên chức ngành Y tế

Chia sẻ hơn 1000 câu trắc nghiệm ôn thi viên chức ngành Y tế (có đáp án) nhằm giúp các bạn ôn tập và luyện thi viên chức năm 2020 đạt kết quả cao. Trắc nghiệm phù hợp với việc ôn thi công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

1031 câu
317 lượt thi
Xem chi tiết
100 câu trắc nghiệm thi viên chức ngành Thanh tra

100 câu trắc nghiệm thi viên chức ngành Thanh tra

Chia sẻ hơn 100 câu trắc nghiệm ôn thi viên chức ngành Thanh tra (có đáp án) nhằm giúp các bạn ôn tập và luyện thi viên chức năm 2020 đạt kết quả cao. Trắc nghiệm phù hợp với việc ôn thi công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

100 câu
123 lượt thi
Xem chi tiết
385 Câu trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học

385 Câu trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học

Tổng hợp 385 câu trắc nghiệm giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học có đáp án nhằm giúp bạn ôn tập và luyện thi viên chức 2020 đạt kết quả cao.

385 câu
4 lượt thi
Xem chi tiết
550+ câu trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non

550+ câu trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non

Tổng hợp 550+ câu trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Mầm non có đáp án, phù hợp với việc ôn thi công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, nhằm giúp tập và luyện thi viên chức 2020 đạt kết quả cao.

556 câu
17 lượt thi
Xem chi tiết
610+ câu trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi

610+ câu trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi

Tổng hợp và chia sẻ hơn 620 câu trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi - kèm đáp án phù hợp với việc ôn thi công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Mời các bạn tham khảo!

619 câu
207 lượt thi
Xem chi tiết
268 câu trắc nghiệm ôn thi chuyên viên chính

268 câu trắc nghiệm ôn thi chuyên viên chính

Tổng hợp hơn 268 câu trắc nghiệm ôn thi chuyên viên chính (có đáp án) nhằm giúp các bạn ôn tập và luyện thi 2020 đạt kết quả cao. Trắc nghiệm phù hợp với việc ôn thi công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

268 câu
772 lượt thi
Xem chi tiết
1250+ câu trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế

1250+ câu trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế

Sưu tầm và chia sẻ hơn 1250+ câu trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế - có đáp án và được tuân theo theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ, sẽ giúp các bạn ôn tập và thi đạt kết quả cao ở kì thi công chức năm 2020.

1293 câu
284 lượt thi
Xem chi tiết
415 câu trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Tiểu học

415 câu trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Tiểu học

Tổng hợp hơn 415 câu trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Tiểu học (có đáp án) nhằm giúp các bạn ôn tập và luyện thi 2020 đạt kết quả cao. Trắc nghiệm phù hợp với việc ôn thi công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

415 câu
8 lượt thi
Xem chi tiết
350+ câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng giáo viên THCS và THPT

350+ câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng giáo viên THCS và THPT

Tổng hợp hơn 350+ câu trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên THCS và THPT (có đáp án) nhằm giúp các bạn ôn tập và luyện thi 2020 đạt kết quả cao. Trắc nghiệm phù hợp với việc ôn thi công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

356 câu
58 lượt thi
Xem chi tiết
700+ câu trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT

700+ câu trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT

Tổng hợp hơn 700+ câu trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT (có đáp án) nhằm giúp các bạn ôn tập và luyện thi 2020 đạt kết quả cao.

716 câu
635 lượt thi
Xem chi tiết
240+ câu trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên Tiểu học

240+ câu trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên Tiểu học

Chia sẻ hơn 240+ câu trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên Tiểu học - kèm đáp án chi tiết, nhằm giúp các bạn ôn luyện tốt hơn cho kỳ thi viên chức giáo dục, thăng hạng công chức..

242 câu
153 lượt thi
Xem chi tiết
1700+ câu trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức

1700+ câu trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức

Sưu tầm và chia sẻ hơn 1700+ câu trắc nghiệm Luật Viên chức - kèm đáp án nhằm giúp ôn tập và luyện thi 2020 đạt kết quả cao. Trắc nghiệm phù hợp với việc ôn thi công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

1778 câu
1571 lượt thi
Xem chi tiết
375 câu trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức

375 câu trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức

Tổng hợp 375 câu trắc nghiệm Luật Viên chức có đáp án nhằm giúp bạn ôn tập và luyện thi viên chức 2020 đạt kết quả cao.

375 câu
1644 lượt thi
Xem chi tiết
630+ câu trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức

630+ câu trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức

Bộ 630+ câu trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức có đáp án nhằm giúp ôn thi viên chức 2020 đạt kết quả cao.

634 câu
297 lượt thi
Xem chi tiết
460 Câu trắc nghiệm lý thuyết bằng lái xe Môtô A2 có đáp án

460 Câu trắc nghiệm lý thuyết bằng lái xe Môtô A2 có đáp án

Bộ 460 câu trắc nghiệm lý thuyết bằng lái xe Môtô A2 có đáp án giúp các bạn vượt qua kì thi bằng lái một cách dễ dàng.

460 câu
206 lượt thi
Xem chi tiết
1200 Câu trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

1200 Câu trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Bộ 1200 câu trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức theo chuẩn CNTT có đáp án nhằm giúp ôn thi viên chức 2020 đạt kết quả cao.

1200 câu
1274 lượt thi
Xem chi tiết
437 Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án

437 Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án

Bộ câu trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức trình độ A2 có đáp án mới nhất sẽ giúp các bạn ôn đạt kết quả cao.

437 câu
1588 lượt thi
Xem chi tiết
570+ Câu trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án

570+ Câu trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án

Bộ 570+ câu trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức trình độ A1 có đáp án mới nhất sẽ giúp các bạn ôn đạt kết quả cao.

577 câu
278 lượt thi
Xem chi tiết
600 Câu trắc nghiệm lý thuyết bằng lái xe Ôtô B2, C, D, E có đáp án 2020

600 Câu trắc nghiệm lý thuyết bằng lái xe Ôtô B2, C, D, E có đáp án 2020

Bộ 600 câu trắc nghiệm lý thuyết bằng lái xe Ô tô có đáp án giúp các bạn vượt qua kì sát hạch bằng lái một cách dễ dàng.

633 câu
248 lượt thi
Xem chi tiết
200 câu trắc nghiệm lý thuyết bằng lái xe máy A1 có đáp án

200 câu trắc nghiệm lý thuyết bằng lái xe máy A1 có đáp án

Bộ câu hỏi ôn thi bằng lái xe A1 có đáp án nhằm giúp các bạn vượt qua kì thi bằng lái xe một cách dễ dạng nhất

212 câu
576 lượt thi
Xem chi tiết
ZUNIA9
ADMICRO