ADMICRO

Tính chất nào sau đây KHÔNG phải là của phân tử?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1
Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Đề thi giữa HK2 môn Vật Lý 10 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu

18/04/2024
276 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK