ADMICRO

Gọi tên của X biết Ankan X có công thức phân tử C5H12 khi Clo hóa X, thu được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ANYMIND360 / 1
Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Đề thi HK1 môn Hóa 11 năm 2020

Trường THPT Phan Ngọc Hiển

11/06/2023
109 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO