ADMICRO

Điều 10 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội quy định "Số đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số do Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của hội đồng dân tộc của Quốc hội, bảo đảm để các thành phần dân tộc thiểu số có số đại biểu thích đáng". Quy định này hướng đến thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực nào dưới đây?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1
Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Đề thi HK1 môn GDCD 12 năm 2021-2022

Trường THPT Bùi Thị Xuân

28/09/2023
231 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO