ADMICRO

Viết các số thập phân 0,4(1) dưới dạng phân số tối giản.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK