ADMICRO

Tính giá trị của biểu thức A = x + (-1009) biết x = 576

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO