ADMICRO

Thu gọn biểu thức \(\mathrm{M}=1+3+3^{2}++\ldots+3^{118}+3^{119}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO