ADMICRO

Điều nào sau đây sai khi nói về động lượng?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO