ADMICRO

Bảng mã Unicode dựng sẵn phù hợp với Font chữ:

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO