ADMICRO

Những người biết điều hành doanh nghiệp thì thường dành nhiều thời gian giao tiếp của mình vào việc.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1
Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài
ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK