ADMICRO

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu thật chất là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ANYMIND360 / 1
Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài
ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO