ADMICRO

Các loại hệ điều hà nh Windows đều có khả năng tự động nhận biết các thiết bị phần cứng và tự động cà i đặt cấu hình của các thiết bị dây là chức năng:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADMICRO / 1
Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài
VDO.AI
MGID
ADMICRO