ADMICRO

Loại hàng hóa không thể định suất việc tiêu thụ hoặc việc định suất tiêu thụ là không cần thiết là loại hàng hóa công…

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1
Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài
ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK