ADMICRO

Trong số các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO