ADMICRO

Tính mO có trong 1,5g X biết đốt 1,5 gam hợp chất hữu cơ X, thì thu được 0,224 lít N2 và 0,896 lít CO2 (các khí đều đo ở đktc) và 0,9 gam H2O?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADSENSE / 1
Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Đề thi HK1 môn Hóa 11 năm 2020

Trường THPT Phan Ngọc Hiển

29/06/2022
109 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
UREKA
MGID
ADMICRO