ADMICRO

Đề Trắc Nghiệm Công Nghệ Lớp 10

B1: Chọn lớp và môn

B2: Loại đề

B3: Chọn nội dung

Đề thi HK1 môn Công nghệ 10 Cánh diều năm 2022-2023

Trường THPT Long Hòa

24/12/2022
9 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Du

23/12/2022
10 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADSENSE / 1

Đề thi HK1 môn Công nghệ 10 Cánh diều năm 2022-2023

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

21/12/2022
15 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Ngô Gia Tự

19/12/2022
10 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ZUNIA12

Đề thi HK1 môn Công nghệ 10 Cánh diều năm 2022-2023

Trường THPT Võ Thị Sáu

16/12/2022
7 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Quang Trung

15/12/2022
5 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ADMICRO

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 10 Cánh diều năm 2022-2023

Trường THPT Lê Lợi

01/11/2022
11 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Huệ

01/11/2022
15 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 10 Cánh diều năm 2022-2023

Trường THPT Long Hòa

31/10/2022
3 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Quang Trung

26/10/2022
5 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công Nghệ 10 KNTT năm 2022-2023

Trường THPT Trần Văn Ơn

25/10/2022
7 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 10 CD năm 2022-2023

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

25/10/2022
11 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Công Nghệ 10 năm 2021-2022

Trường THPT Lê Lợi

17/05/2022
34 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Công Nghệ 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

22/04/2022
153 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Công Nghệ 10 năm 2021-2022

Trường THPT Đống Đa

20/04/2022
112 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Công Nghệ 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Du

18/04/2022
58 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Công Nghệ 10 năm 2021-2022

Trường THPT Lý Thường Kiệt

16/04/2022
30 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Công Nghệ 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Trãi

16/04/2022
21 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 10 năm 2021-2022

Trường THPT Ngọc Tảo

11/03/2022
115 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 10 năm 2021-2022

Trường THPT Đội Cẩn

09/03/2022
29 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 10 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Bội Châu

07/03/2022
13 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Du

28/02/2022
13 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

28/02/2022
26 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Tri Phương

30/12/2021
202 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 10 năm 2021-2022

Trường THPT Phan Ngọc Hiển

27/12/2021
98 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyễn Huệ

22/12/2021
157 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 10 năm 2021-2022

Trường THPT Hoằng Hóa

20/12/2021
66 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 10 năm 2021-2022

Trường THPT Vĩnh Linh

16/12/2021
52 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 10 năm 2021-2022

Trường THPT Duy Tân

08/12/2021
60 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 10 năm 2021-2022

Trường THPT Hà Trung

31/10/2021
331 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nông Cống

31/10/2021
147 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 10 năm 2021-2022

Trường THPT Liễu Giai

31/10/2021
83 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 10 năm 2021-2022

Trường THPT Đồng Đậu

31/10/2021
53 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 10 năm 2021-2022

Trường THPT Nguyên Viết Xuân

27/10/2021
23 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Công nghệ 10 năm 2021

Trường THPT Nông Cống

23/04/2021
241 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Công nghệ 10 năm 2021

Trường THPT Đông Sơn

23/04/2021
131 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Công nghệ 10 năm 2021

Trường THPT Hà Trung

23/04/2021
64 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Công nghệ 10 năm 2021

Trường THPT Hoàng Lệ Kha

23/04/2021
40 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi HK2 môn Công nghệ 10 năm 2021

Trường THPT Lương Đắc Bằng

23/04/2021
11 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 10 năm 2021

Trường THPT Liễu Giai

16/03/2021
32 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 10 năm 2021

Trường THPT Phạm Hồng Thái

16/03/2021
7 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 10 năm 2021

Trường THPT Trần Nhân Tông

16/03/2021
7 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 10 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Trung Trực

16/03/2021
6 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 10 năm 2021

Trường THPT Nguyễn Trãi

15/03/2021
11 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 10 năm 2021

Trường THPT Phan Đình Phùng

15/03/2021
3 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 10 năm 2020

Trường THPT Châu Văn Liêm

18/12/2020
158 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 10 năm 2020

Trường THPT Nguyễn Công Phương

09/12/2020
152 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 10 năm 2020

Trường THPT Trần Quốc Tuấn

09/12/2020
95 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 10 năm 2020

Trường THPT Trưng Vương

09/12/2020
58 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi HK1 môn Công nghệ 10 năm 2020

Trường THPT Hùng Vương

09/12/2020
21 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 10 năm 2020

Trường THPT Hà Đông

13/10/2020
472 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 10 năm 2020

Trường THPT Tăng Bạt Hổ

13/10/2020
80 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 10 năm 2020

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

13/10/2020
70 lượt thi
0/30
Bắt đầu thi

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 10 năm 2020

Trường THPT Chu Văn An

13/10/2020
50 lượt thi
0/40
Bắt đầu thi
ZUNIA9
ADMICRO