ADMICRO

Với a = 4; b = -5 thì tích a2b bằng:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO