ADMICRO

Viết các số thập phân 0,(21) dưới dạng phân số tối giản

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO