ADMICRO

Trong các vật liệu sau, vật liệu nào dẫn điện tốt?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO