ADMICRO

Trong các số sau, số nào chia hết cho 9?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO